Logotyp

Prezentacja

O projekcie

Projekt UE

20.06.2013 r. spółka eCone z Poznania podpisała z PARP Umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1. Przedmiotem umowy było udzielenie dofinansowania na projekt „Inteligentny konfigurator systemów wieloelementowych” Realizację projektu rozpoczęto 1 stycznia 2014 r. a zakończenie projektu przewidziano na 31 grudnia 2014 r. Wartość całego projektu wynosi 700 000.00 zł.

„Inteligentny konfigurator systemów wieloelementowych”

w ramach działania 8.1 Wspieranie działalnosci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Umowa o dofinansowanie nr WND-POIG.08.01.00-30-452/12

Projekt miał na celu opracowanie e-usługi inteligentnego konfiguratora systemów wieloelementowych – kompleksowego serwisu umożliwiającego łatwa konfigurację wieloelementowych systemów posiadających skończoną liczbę interfejsów łączących poszczególne elementy. Przykładami takich systemów moga byc:

 • instalacje elektryczne, która tworzą kable, złącza, gniazda, wtyki itp.,
 • instalacje automatyki budynków,
 • instalacje sanitarne, grzewcze, zbudowane m.in.z rur, złączek, zaworów, kolanek, grzejników itp.
 • instalacje prowadzenia okablowania strukturalnego w budynkach,
 • instalacje telekomunikacyjne.

Konfigurator umożliwia:

 • pobieranie gotowych definicja systemów (lista elementów tworzących system wraz z ich cechami tzn. zdjęciem, nazwą, nr. id producenta, kodem, cena, itp.)
 • konfigurowanie systemów,
 • inteligentny dobór komponentów systemu.
 • wycenę skonfigurowanego systemu,
 • rejestracje skonfigurowanego systemu w serwisie,
 • przesłanie do realizacji do dystrybutora /producenta,
 • dostęp do aktualnych cen oraz asortymentu systemu,
 • wysłanie zapytania zamówienia na wykonanie usługi porównania kosztów realizacji konkretnego systemu z kosztami systemu alternatywnego.

 

Strona projektu

FLEXICONE © 2014

Strona projektu →